ÜBUNGEN HOME | KONTAKT | FEHLER MELDEN
www.spanix.net - Italiano   |
Verb mangiare in passato prossimo
Giusto   Sbagliato   Punti
0
-
1
=
-1
er/sie/es aßegli
Ahorcado - Vocabulario alemán -
ha mangiato
abbiamo mangiato
avete mangiato
hanno mangiato
ho mangiato
hai mangiato

xxxxx
Comunicar error FEHLER MELDEN