ÜBUNGEN HOME | KONTAKT | FEHLER MELDEN
www.spanix.net - Italiano   |
Verb sapere in congiuntivo imperfetto
Giusto   Sbagliato   Punti
1
-
0
=
1
er/sie/es wüssteegli
Ahorcado - Vocabulario alemán -
potessi
potesse
potessimo
poteste
potessero
potessi

xxxxx
Comunicar error FEHLER MELDEN