EXERCISES HOME | | CONTACT | | REPORT AN ERROR
www.spanix.net - Spanish  
|
Reflexiv verbs in Spanish: presente
Right   wrong   Points
1
-
5
=
-4
you forgetAhorcado - Vocabulario alemán -
me olvido
te olvidas
se olvida
nos olvidamos
os olvidáis
se olvidan

Comunicar error REPORT AN ERROR