ESERCIZI HOME | PUBLICIDAD | CONTATTI | COMUNICAR ERROR
www.spanix.net - Italiano   |
Verbo avere en imperativo
Correcto   Falso   Puntos
1
-
0
=
1
tú tentu
Ahorcado - Vocabulario alemán -
abbi
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano
x

Comunicar error COMUNICAR ERROR