ESERCIZI HOME | PUBLICIDAD | CONTATTI | COMUNICAR ERROR
www.spanix.net - Italiano   |
Verbo avere en imperativo
Correcto   Falso   Puntos
0
-
1
=
-1
tú tentu
Ahorcado - Vocabulario alemán -
x
abbi
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

Comunicar error COMUNICAR ERROR