EXERCISES HOME | | CONTACT | | REPORT AN ERROR
www.spanix.net - Spanish  
|
Reflexiv verbs in Spanish: presente
Right   wrong   Points
0
-
1
=
-1
I forgetyo
Ahorcado - Vocabulario alemán -
se olvida
nos olvidamos
os olvidáis
se olvidan
me olvido
te olvidas

Comunicar error REPORT AN ERROR