EXERCISES HOME | | CONTACT | | REPORT AN ERROR
www.spanix.net - Spanish  
|
Reflexiv verbs in Spanish: presente
Right   wrong   Points
0
-
1
=
-1
you forgetAhorcado - Vocabulario alemán -
nos olvidamos
se olvida
os olvidáis
te olvidas
se olvidan
me olvido

Comunicar error REPORT AN ERROR